Slutbrugerlicensaftale

LæS VENLIGST FøLGENDE GRUNDIGT FøR INSTALLATION OG/ELLER BRUG AF APP’EN.

Ved at klikke på “Accept”-knappen eller installere og/eller bruge smART Sketcher mobilsoftware- applikationen (“App’en”) anerkender og accepterer du udtrykkeligt, at du (“Brugeren” eller “du”) indgår en juridisk bindende aftale med Flycatcher Corp Ltd. (“Flycather,”vi” “os” eller “vores”), og er indforstået med og accepterer at overholde og være juridisk bundet af vilkårene og betingelserne i denne Slutbrugerlicensaftale (“Aftalen”). Du giver hermed afkald på eventuelle gældende rettigheder til at kræve en original (ikke-elektronisk) underskrift eller levering eller opbevaring af ikke-elektroniske registre, i en udstrækning, der ikke er forbudt ifølge gældende lov. Hvis du ikke accepterer at være bundet af denne aftale, skal du ikke downloade, installere eller bruge App’en.

 1. Evne til at acceptere.Ved at installere programmet og klikke på “Accept”-knappen bekræfter du, at du enten er (i) en forælder til et barn (som defineret nedenfor); eller (ii) over tretten (13) år gammel. Hvis du er et barn under tretten (13) år “Barn”), vil dine forældre eller din værge (en “Forælder”) blive bedt om at oprette en konto til barnets brug af App’en. Hvis du er en Bruger i alderen fra tretten (13) til atten (18) år og opefter, skal du, før du installerer App’en, gennemgå denne Aftale med din Forælder, så du sikrer dig, at du og din Forælder forstår dens vilkår og betingelser og accepterer dem.
 2. Konto.For at bruge nogle af App’ens funktioner skal hver Bruger oprette en konto (en “Konto”). Når du opretter en Konto, skal du opgive nøjagtige og fuldstændige oplysninger. Den enkelte Bruger er eneansvarlig for de aktiviteter, der foregår på din Konto, og du skal sørge for, at adgangskoden til din Konto er sikker. Du skal straks underrette os om enhver uautoriseret brug af din Konto. For at fuldende Kontoregistreringsprocessen, bliver Forældren (eller brugeren over 13 år) mødt med et krav om at løse en udfordring (f.eks. en matematisk øvelse). Når den er løst, vil Kontoregistreringen være fuldendt, og der vil blive sendt en bekræftende e-mail til den pågældende e-mail-adresse med et link til App’ens Privatlivspolitik.
 3. Licens.Underlagt vilkår og betingelser i denne Aftale tildeler vi dig hermed en personlig, genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-videre-licensérbar, ikke-overdragelig licens (“Licens”) til: (i) at downloade, installere og bruge App’en på en mobiltelefon, tablet eller anden enhed (hver især en “Enhed”), som du ejer eller råder over; og (ii) have adgang til at bruge App’en på den pågældende Enhed i overensstemmelse med denne Aftale og gældende Regler for brug (defineret nedenfor).
 4. Licensbegrænsninger.Du er indforstået med ikke at – eller lade nogen tredjepart: (I) videre-licensere, videre-distribuere, sælge, lease, udlåne eller udleje App’en; (ii) gøre App’en tilgængelig på et netværk, hvor den vil kunne anvendes af flere enheder, der ejes eller betjenes af forskellige personer på samme tid; (iii) adskille, foretage ‘reverse engineering’, dekompilere, dekryptere eller forsøge at udlede kildekoden til App’en, (iv) kopiere, ændre, forbedre eller skabe afledte standarder af App’en eller dele heraf; (v) omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner i App’en eller funktioner, der forhindrer eller begrænser brug eller kopiering af indhold, eller som opretholder begrænsninger i brugen af App’en; (vi) fjerne, ændre eller tilsløre meddelelser om ophavsret eller identifikation, herunder ophavsret, varemærke, patent eller andre meddelelser, der er indeholdt i eller som vises på eller via App’en; (vii) bruge kommunikationssystemer, som leveres af App’en, til at sende uautoriseret og/eller uopfordret kommerciel kommunikation; viii) bruge Flycatcher-navnet, smART Sketcher-navnet, -logoet eller varemærkerne uden vores forudgående skriftlige samtykke, og/eller (ix) bruge App’en til at overtræde gældende love, regler eller forordninger, eller til et ulovligt, skadeligt, uansvarligt eller uhensigtsmæssigt formål eller på en måde, der misligholder denne Aftale.
 5. Regler for brug.Hvis du downloader App’en fra en tredjeparts mobile enhedsplatform eller fra en serviceudbyder (“”) Forhandler, skal du være opmærksom på, at Forhandleren kan have etablerede regler for brug, der også regulerer din brug af App’en (“Regler for brug”). Vi henviser specifikt til Reglerne for brug for for visse Forhandlere i nedenstående afsnit med titlen ‘Forhandlerkrav og Regler for brug, men der kan være andre Regler for brug, der gør sig gældende afhængigt af, hvorfra App’en er downloadet. Du anerkender, at du forud for at have downloadet App’en fra en Forhandler har haft mulighed for at gennemlæse og forstå dens Regler for brug, og at du vil overholde disse. Reglerne for brug, der gælder for din brug af App’en, er indarbejdet i denne Aftale under denne henvisning. Du erklærer, at du ikke i henhold til gældende Regler for brug og/eller gældende lovgivning har forbud mod at bruge App’en; hvis du ikke kan give en sådan erklæring, har du forbud mod at installere og/eller bruge App’en.
 6. Immaterielle rettigheder.
  1. Ejerskab.App’en er licenseret og ikke solgt til dig i henhold til denne Aftale, og du erklærer dig indforstået med, at Flycatcher og dets licensgivere tilbageholder alle rettigheder, ejendomsrettigheder og Immaterielle rettigheder (defineret nedenfor) til App’en (og tilhørende software). Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt overdraget i denne Aftale, til App’en. “Immaterielle rettigheder” vil sige rettigheder af enhver art til alle forretningshemmeligheder, patenter, ophavsrettigheder, servicemærker, varemærker, knowhow og lignende immaterielle rettigheder samt alle moralske rettigheder, rettigheder i forbindelse med privatliv, offentliggørelse og lignende rettigheder af enhver art omfattet af love eller regler fra offentlige, administrative eller retslige myndigheder, det være sig udenlandske eller indenlandske.
  2. Indhold.Indholdet i App’en, herunder, men ikke begrænset til, tekst, oplysninger, dokumenter, beskrivelser, produkter, software, grafik, fotos, lyde, videoer, interaktive funktioner og services ( “Materialerne”), og Brugerindholdet (defineret nedenfor) og de varemærker, servicemærker og logoer indeholdt deri (“Mærkerne”, er sammen med Materialerne og Brugerindholdet “Indhold” tilhørende Flycatcher’s og dets licensgivere og kan være beskyttet af gældende ophavsret eller andre immaterialretlige love og traktater. “Flycatcher”, “smART Sketcher” og smART Sketcher-logoet er varemærker tilhørende Flycatcher og dets selskaber. Alle andre Mærker, der anvendes på App’en, er varemærker, servicemærker eller logoer tilhørende deres respektive ejere.
  3. Brug af indhold.Indholdet i App’en leveres til dig “som det er” til din personlige brug alene og må ikke bruges, kopieres, distribueres, transmitteres, udsendes på tv eller radio, vises, sælges, udliciteres, de-kompileres eller på anden måde bruges til nogen andre formål uden vores forudgående skriftlige samtykke. Hvis du downloader eller udskriver en kopi af indholdet, skal du tilbageholde alle ophavsretlige og andre ejendomsretlige bestemmelser indeholdt deri.
  4. Brugergenereret indhold.
   1. Når du bruger App’en, kan du skabe bestemt indhold (“Brugergenereret indhold”). Du og din Forælder er indforstået med, at uanset om dette Brugergenererede indhold offentliggøres eller ej, kan vi ikke garantere nogen form for fortrolighed med hensyn til det Brugergenerede indhold. Du er eneansvarlig for dit Brugergenererede indhold samt konsekvenserne af at lægge det ud eller offentliggøre det på andre platforme.
   2. Ejerskab. Du erklærer og garanterer, at du ejer eller har de nødvendige rettigheder og tilladelser til at bruge og bemyndige os til at gøre brug af samtlige immaterielle rettigheder i forhold til dit Brugergenererede indhold og til at muliggøre inddragelse og brug heraf i overensstemmelse med denne Aftale. Du bibeholder samtlige ejendomsrettigheder til dit Brugergenererede indhold.
   3. Licens til Brugergenereret indhold. Underlagt denne Aftale og i henhold til vores Privatlivspolitikgiver du os ved afgivelse af det Brugergenererede indhold hermed global, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royalty-fri, vedvarende, videre-licenserbar og overdragelig licens til at bruge, gengive, distribuere, skabe afledte arbejder af, vise og præsentere det Brugergenererede indhold i forbindelse med App’en alene, herunder men ikke begrænset til videre-distribuering af dele af eller hele dit Brugergenererede indhold (og afledte produkter heraf), og du giver hermed afkald på eventuelle moralske rettigheder til dit Brugergenererede indhold i det omfang det er tilladt ved lov.
   4. Videregivelse. Vi forbeholder os ret til, i det omfang det er relevant, at have adgang til, læse, opbevare og videregive Brugergenereret indhold eller andre oplysninger, som vi kommer i besiddelse af i forbindelse med App’en, og som vi med rimelighed mener er nødvendigt for at: (I) imødekomme gældende love, bestemmelser, sagsanlæg, stævninger eller anmodninger fra offentlige myndigheder, (ii) håndhæve denne Aftale, herunder undersøge potentielle overtrædelser heraf, (iii) påvise, forhindre eller på anden måde adressere problemer i relation til bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer, (iv) besvare dine supportanmodninger og (v) beskytte rettighederne, ejendommen og sikkerheden for Flycatcher, vores brugere og offentligheden.
 7. Ophavsretspolitik.Det er Flycatcher’s politik at respektere de lovmæssige ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder, og vi vil reagere på klare meddelelser om påståede krænkelser af ophavsret i overensstemmelse med vores ophavsretspolitik, som kan ses på: https://smartsketcher.com/copyright-policy/ (“Bekendtgørelse om ophavsret”).
 8. Betalinger.
  1. Licensen til den nedenstående overdragede App er gratis, men vi kan fremover opkræve et gebyr for visse funktioner og/eller anvendelser. Du vil ikke blive beregnet for sådanne anvendelser af App’en, medmindre du først accepterer sådanne udgifter, men vær opmærksom på, at hvis du undlader at betale, kan det medføre, at du ikke har adgang til dele af eller hele App’en.
  2. Vær opmærksom på, at din brug af App’en kan kræve adgang til internetforbindelse eller dataadgang. I det omfang, du modtager regninger fra tredjeparts service- eller transportudbydere i forbindelse med dit internet- eller dataforbrug, accepterer du at være eneansvarlig for disse regninger.
 9. Informationsbeskrivelse.Vi bestræber sig på at være så nøjagtige som muligt. Vi kan imidlertid ikke garantere, at indholdet i App’en er nøjagtigt, fuldstændigt, pålideligt, aktuelt eller fejlfrit. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i indholdet eller dele heraf, uden at være underlagt krav om at give dig forudgående besked før eller efter, vi har foretaget sådanne ændringer i indholdet.
 10. Privatliv.Vi bruger de personlige oplysninger, vi indsamler eller indhenter i forbindelse med App’en i overensstemmelse med vores privatlivspolitiks, som er tilgængelig på: https://smartsketcher.com/da/privacy-policy/ (“Privatlivspolitik”), og du er indforstået hermed. Ikke desto mindre skal du være klar over, at du ikke er juridisk forpligtet til at give os personlige oplysninger, og du bekræfter hermed, at hvis du giver os personlige oplysninger, sker det på egen fri vilje. Vær også opmærksom på, at visse personlige oplysninger og andre oplysninger, som du afgiver i forbindelse med din brug af App’en, kan lagres på din Enhed (selvom vi ikke indsamler disse oplysninger). Du er eneansvarlig for at opretholde sikkerheden på din Enhed i forhold til uautoriseret adgang.
 11. Garantiansvarsfraskrivelser
  1. APP’EN LEVERES “SOM DEN ER” OG “FOREFINDES” UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HERUNDER UDEN BEGRæNSNINGER, ERKLæRINGER, GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMåL, ADKOMST, MANGLENDE KRæNKELSE, ELLER GARANTIER SOM FøLGE AF LOV ELLER I FORBINDELSE MED EN BESTEMT HANDEL ELLER BRANCHEKUTYME.
  2. DET SKAL HERMED PRæCISERES, AT FLYCATCHER IKKE ER ANSVARLIG FOR UNøJAGTIGHEDER ELLER UDELADELSER AF DATA INDEHOLDT I APP’EN ELLER FOR HANDLINGER, DU MåTTE FORETAGE I TILLID TIL SåDANNE DATA. DU GARANTERER OG INDVILLIGER I, AT DU IKKE KAN GøRE KRAV GæLDENDE OVERFOR FLYCATCHER På BASIS AF HANDLINGER ELLER UDELADELSER, DU MåTTE FORETAGE (ELLER IKKE FORETAGE) På BASIS AF DATA INDEHOLDT I DENNE APP.
  3. VI GARANTERER IKKE, AT APPEN VIL FUNGERE FEJLFRIT, AT APP’EN ER FRI FOR VISUS ELLER ANDRE SKADELIGE KODER ELLER AT VI SKAL KORRIGERE EVENTUELLE FEJL I APP’EN. DU ER INDFORSTåET MED, AT VI IKKE BLIVER HOLDT ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KONSEKVENSER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART, DER MåTTE VæRE ET RESULTAT AF TEKNISKE PROBLEMER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRæNSET TIL I FORBINDELSE MED INTERNETTET (SåSOM LANGSOMME FORBINDELSER, KøDANNELSE ELLER OVERBELASTNING AF VORES ANDRE SERVERE) ELLER UDBYDERE AF TELEKOMMUNIKATION ELLER INTERNET.
  4. HVIS DU HAR EN UOVERENSSTEMMELSE MED EN ANDEN APP-BRUGER, ER DU INDFORSTåET MED, AT VI IKKE ER ANSVARLIGE FOR KRAV ELLER SKADER, DER MåTTE OPSTå SOM FøLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SåDANNE UOVERENSSTEMMELSER. VI FORBEHOLDER OS RET, MEN HAR INGEN FORPLIGTELSE TIL AT OVERVåGE SåDANNE EVENTUELLE UOVERENSSTEMMELSER.
  5. Gældende lov tillader muligvis ikke udeladelse af visse garantier, så i dette omfang vil sådanne udeladelser ikke være gældende.
 12. Begrænsning af ansvar.
  1. FLYCATCHER VIL UNDER INGEN OMSTæNDIGHEDER VæRE ANSVARLIG FOR NOGEN SæRLIGE, DIREKTE, INDIREKTE, TILFæLDIGE SKADER ELLER FøLGESKADER, ELLER FOR TAB AF DATA, FORTJENESTE, FORRETNING ELLER OMDøMME, SOM FøLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, ELLER SOM FøLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE APP’EN, SELVOM FLYCATCHER ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SåDANNE SKADER.
  2. UNDER INGEN OMSTæNDIGHEDER VIL FLYCATCHER’S SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR FOR SKADER OG TAB, DER OPSTåR UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER SOM FøLGE AF BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE APP’EN, OVERSTIGE DET SAMLEDE BELøB, DU HAR BETALT TIL FLYCATCHER FOR AT BRUGE APP’EN INDEN FOR TRE (3) MåNEDER FORUD FOR DATOEN FOR, AT KRAV GøRES GæLDENE, OG HVIS INGEN AF DISSE BELøB KAN GøRES GæLDENDE, HøJST $20 USD.
 13. Skadesløsholdelse.Du er indforstået med at forsvare og holde Flycatcher og vores partnere samt vores respektive chefer, direktører, medarbejdere og agenter skadesløse i forbindelse mod enhver form for krav, skader, forpligtelser, tab, omkostninger og udgifter (herunder, men ikke begrænset til advokatsalærer) opstået som følge af: (I) din brug af eller manglende evne til at bruge App’en; (ii) din overtrædelse af denne Aftale; og (iii) din overtrædelse af tredjepartsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til enhver form for ophavsret, ejendomsret eller privatlivsret. Uden at fravige eller forsvare dine forpligtelser i henhold til dette afsnit, forbeholder vi os ret til (for din regning), men er ikke forpligtet til fuldt ud at forsvare og tage kontrol over sager, der er underlagt skadesløsholdelse fra din side, hvis du vælger, ikke at forsvare eller løse den. Du er indforstået med ikke at indgå forlig i en sag, der er underlagt skadesløsholdelse fra din side, uden først at have indhentet vores udtrykkelige godkendelse.
 14. Opdateringer og opgraderinger.Vi kan fra tid til anden levere opdateringer eller opgraderinger til App’en (hver især en “Revision”), men er ikke forpligtet til at gøre det. Sådanne Revisioner skal meddeles i henhold til vores daværende gældende politikker, som kan omfatte automatisk opdatering eller opgradering uden yderligere varsel til dig. Du giver samtykke til sådanne automatisk opdateringer eller opgraderinger af App’en. Alle henvisninger heri til App’en omfatter revisioner. Denne Aftale regulerer eventuelle Revisioner, der erstatter eller supplerer den oprindelige App, medmindre Revisionen er ledsaget af en separat licensaftale, der skal regulere Revisionen.
 15. Tredjepartsindhold.
  1. App’en giver dig mulighed for at se, have adgang til og bruge indhold fra tredjepartskilder, som ikke ejes eller kontrolleres af os (“Tredjepartsindhold”). Vi er ikke tilknyttet til og har ingen kontrol over Tredjepartsindhold. Vi påtager os intet ansvar for kilderne, som Tredjepartsindholdet genereres fra, og vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier vedrørende nøjagtighed, hensigtsmæssighed, brugbarhed, sikkerhed og immaterielle rettigheder til eller i forbindelse med Tredjepartsindhold.
  2. Du er eneansvarlig og erstatningspligtig i forhold til din interaktion med Tredjepartsindhold. Du er indforstået med at give afkald på og giver hermed afkald på alle juridiske eller rimelige rettigheder eller retsmidler, du måtte have imod Flycatcher, og friholder Flycatcher fra ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af din brug af og interaktion med Tredjepartsindhold.
 16. Kildesoftware åben for Tredjepart.Dele af App’en kan omfatte kildesoftware, der er åben for tredjeparter, og som er underlagt Tredjeparters vilkår og betingelser (“Tredjepartsbetingelser”). En liste over kildesoftware, der er åben for tredjeparter og relaterede Tredjepartsbetingelser, kan findes på: https://smartsketcher.com/3rd-party-services/. Hvis der er en konflikt mellem Tredjepartsbetingelser og betingelserne i denne Aftale, vil Tredjepartsbetingelserne have forrang, men udelukkende i forbindelse med den relaterede kildesoftware, der er åben for tredjeparter. Uanset bestemmelser i denne Aftale om det modsatte, yder Flycatcher ingen garanti eller erstatning, når det gælder kildesoftware, der er åben for tredjeparter.
 17. Varighed og opsigelse
  1. Denne Aftale er gældende, indtil den opsiges af dig eller os. Vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt at : (I) afbryde eller ændre aspekter i App’en; og/eller (ii) opsige denne aftale og din brug af App’en med eller uden årsag, og er ikke ansvarlige over for dig eller tredjepart for noget af ovenstående. Hvis du sætter dig imod vilkår og betingelser i denne Aftale eller senere ændringer heraf, eller på nogen måde bliver utilfreds med App’en, er din eneste regres øjeblikkeligt at stoppe med at bruge App’en.
  2. Ved ophør af denne Aftale, skal du straks ophøre med enhver brug af App’en. Dette afsnit 17.2 og Afsnittene 6 (Immaterielle rettigheder), 10 (Privatliv), 11 (Garantiansvarsfraskrivelser), 12 (Ansvarsbegrænsning), 13 (Skadesløsholdelse), og 18 (Tildeling) til 21 (Generelt) vil være gældende efter denne Aftales ophør.
 18. Overdragelse.Denne Aftale og alle rettigheder og licenser, der er udstedt i medfør heraf, kan ikke overføres eller overdrages af dig, men kan overdrages af Flycatcher uden begrænsninger eller meddelelse herom.
 19. ændring.Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre denne Aftale ved at sende dig en meddelelse herom i App’en og/eller offentliggøre den reviderede Aftale på App’en. En sådan ændring træder i kraft ti (10) dage efter ovenstående meddelelse herom, og din fortsatte brug af App’en sker under forudsætning af, at du accepterer disse ændringer.
 20. Lovvalg og Uoverensstemmelser.Denne aftale er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales, uden hensyn til modstridende lovprincipper. Du indvilliger i at underlægge dig domstolenes personlige og eksklusive kompetence i London, England og give afkald på upassende indvendinger fra værneting over for sådanne domstole. Uanset ovenstående kan vi søge retshjælp ved en kompetent domstol.
 21. Generelt.Denne aftale og andre juridiske meddelelser offentliggjort af os i forbindelse med App’en udgør den fulde aftale mellem dig og Flycatcher vedrørende App’en. I tilfælde af en konflikt mellem denne Aftale og eventuelle juridiske meddelelser, vil betingelsen i forbindelse med den gældende meddelelse have forrang i forhold til indholdet af denne meddelelse. Ingen ændring af denne Aftale vil være bindende, medmindre den er skriftlig og underskrevet af Flycatcher. Hvis en bestemmelse i denne Aftale erklæres ugyldig af en kompetent domstol, vil ugyldigheden af en sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i denne Aftale, som forbliver i kraft og gyldige. Ingen fraskrivelse af nogen betingelse i denne Aftale betragtes som en yderligere eller fortsat fraskrivelse af den pågældende betingelse eller andre betingelser, og en parts undladelse af at håndhæve nogen rettigheder eller bestemmelser i denne Aftale, udgør ikke afkald på en sådan ret eller bestemmelse. DU ER INDFORSTåET MED, AT ETHVERT SøGSMåL, DU MåTTE HAVE, DER UDSPRINGER AF ELLER ER RELATERET TIL APP’EN, SKAL PåBEGYNDES INDEN FOR ET (1) åR EFTER åRSAGEN TIL SøGSMåLET ER OPSTåET. ELLERS ER SåDANNE SøGSMåL PERMANENT UDELUKKEDE.
 22. Forhandlerkrav og Regler for brug.
  1. Apple.Hvis du downloader App’en fra Apple, Inc. (“Apple”) App Store (eller hvis du downloader en Apple iOS App), så anerkender og indvilliger du i, uden at tilsidesætte garantiansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger, som angivet i Aftalen,
   1. at:
    1. denne Aftale indgås mellem Flycatcher og dig alene, og ikke med Apple, og Flycatcher og dets licensgivere, og ikke Apple, er eneansvarlige for App’en og dens indhold.
    2. din brug af App’en er også underlagt Reglerne for brug fastsat af Apple, herunder dem, der er nævnt i Apple App Store’s Servicebetingelser, som er gældende fra den dato, hvor du indgår denne Aftale.
    3. Licensen, der udstedes i medfør heraf, er begrænset til en ikke-overdragelig ret til at anvende App’en på en Apple iPhone, iPad eller andre Apple-produkter, som du ejer eller råder over, og som kører iOS som tilladt i henhold til reglerne for brug i App Store’s Servicebetingelser, undtagen når en sådan App tilgås og anvendes af andre konti, der er tilknyttet til dig, i forbindelse med familiedeling eller køb af flere konti;
    4. Flycatcher er eneansvarlig for at yde vedligeholdelse, support og service i forbindelse med App’en, som angivet i denne Aftale, eller som krævet i henhold til gældende lovgivning. Apple har ingen forpligtelse til at yde vedligeholdelse, support og service i forbindelse med App’en.
    5. Flycatcher er eneansvarlig for alle produktgarantier, uanset om de er udtrykkelige eller underforståede, i det omfang, de ikke kan fraskrives. I tilfælde af, at App’en ikke svarer til den gældende garanti, kan du anmelde det til Apple, og Apple vil, i det omfang det er relevant, refundere den (eventuelle) købspris, du har betalt for App’en, til dig. I det maksimale omfang loven tillader det, har Apple ingen andre garantiforpligtelser i forbindelse med App’en, og eventuelle andre krav, tab, ansvar, skader, omkostninger eller udgifter, der skyldes enhver manglende overensstemmelse med garantien, vil alene være Flycatcher’s eneansvar;
    6. Flycatcher, og ikke Apple, er ansvarlig for løsning af eventuelle produktkrav, du eller en tredjepart måtte have i relation til App’en eller til din besiddelse og/eller brug af App’en, herunder, men ikke begrænset til: (a) produktansvarskrav; (b) ethvert krav, som App’en ikke er i overensstemmelse med i henhold til gældende lov eller bestemmelse; og (c) krav opstået på baggrund af forbrugerbeskyttelse, privatlivs- eller lignende lovgivning, herunder i forbindelse med App’ens brug af HealthKit og HomeKit rammer; Denne aftale må ikke begrænse Flycatcher’s ansvar over for dig, udover hvad der er tilladt i henhold til gældende lov.
    7. Såfremt en tredjepart hævder, at App’en eller din besiddelse og brug af App’en krænker pågældende tredjeparts Immaterielle rettigheder, vil Flycatcher, og ikke Apple, være eneansvarlig for undersøgelsen, forsvaret, afviklingen og afslutningen af sådanne krav i forbindelse med krænkelse af immaterielle rettigheder.
    8. vil Apple og dets datterselskaber være begunstigede tredjeparter i forhold til denne Aftale, og Apple vil, efter du har accepteret vilkårene og betingelserne i denne aftale, have ret (og anses for at have accepteret retten) til at håndhæve denne Aftale over for dig som begunstiget tredjepart.
   2. Du erklærer og garanterer, at: (A) du ikke befinder dig i et land, der er underlagt den amerikanske embargo, eller som er blevet udpeget af den amerikanske regering som et “terrorist-støttende” land; og (b) at du ikke opført på nogen liste fra den amerikanske stat over forbudte eller begrænsede parter.
   3. Hvis du har spørgsmål, klager eller krav vedrørende App’en, bedes du kontakte os på:

Senest opdateret: April 2018