Acord de licență pentru utilizatorul final

Vă RUGăM Să CITIțI CU ATENțIE TEXTUL DE MAI JOS îNAINTE DE A INSTALA șI/SAU UTILIZA APLICAțIA

Dacă faceți click pe butonul “Accept” sau instalați și/sau utilizați aplicația software smART Sketcher pentru dispozitive mobile (“Aplicația”), recunoașteți și sunteți de acord în mod expres că dumneavoastră (“Utilizatorul” sau “dumneavoastră”) încheiați un acord juridic cu Flycatcher Corp Ltd. (“Flycatcher”), precum și că ați înțeles și sunteți de acord să respectați și să considerați obligatorii din punct de vedere legal condițiile prezentului Acord de licență pentru utilizatorul final (“Acordul”). Renunțați la orice drepturi aplicabile privind solicitarea unei semnături originale (ne-electronice) sau livrarea ori păstrarea înregistrărilor ne-electronice, în măsura în care acest lucru nu este interzis de legislația aplicabilă. Dacă nu sunteți de acord ca acest Acord să aibă caracter obligatoriu pentru dumneavoastră, nu descărcați, nu instalați și nu utilizați Aplicația.

 1. Capacitatea de acceptare.Prin instalarea Aplicației și efectuarea unui click pe butonul “Accept”, confirmați că sunteți (i) un Părinte al unui Copil (conform definițiilor de mai jos); sau (ii) în vârstă de peste treisprezece (13) ani. Dacă sunteți un copil cu vârsta sub treisprezece (13) ani (un “Copil”), părintele dumneavoastră sau tutorele legal (un “Părinte”) are obligația de a crea un Cont, astfel încât Copilul să poată utiliza Aplicația. Dacă sunteți un utilizator cu vârsta cuprinsă între treisprezece (13) și optsprezece (18) ani, înainte de a instala Aplicația, trebuie să parcurgeți acest Acord împreună cu Părintele, pentru a vă asigura că dumneavoastră și Părintele dumneavoastră înțelegeți condițiile Acordului și sunteți de acord cu acestea.
 2. Cont.Pentru a utiliza anumite funcții ale Aplicației, fiecare Utilizator va trebui să creeze un cont (un “Cont”). Atunci când creați un Cont, trebuie să furnizați informații exacte și complete. Fiecare Utilizator este singurul responsabil pentru activitatea din Contul dumneavoastră, iar parola Contului trebuie păstrată în siguranță. Trebuie să ne informați imediat cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră. în vederea finalizării procesului de înregistrare a contului, Părintelui (sau Utilizatorului cu vârsta peste 13 ani) i se va solicita rezolvarea unei probleme (de exemplu, un exercițiu matematic). După rezolvarea problemei, înregistrarea contului va fi finalizată, un e-mail de confirmare fiind transmis la adresa de e-mail aplicabilă, împreună cu un link către Politica de confidențialitate a Aplicației.
 3. Licență.în conformitate cu termenii și condițiile din cadrul prezentului Acord, vă acordăm o licență (“Licență”) personală, revocabilă, neexclusivă, care nu poate fi sublicențiată, necesionabilă și netransferabilă pentru: (i) descărcarea, instalarea și utilizarea Aplicației pe un telefon mobil, pe o tabletă sau pe orice alt dispozitiv (“Dispozitiv”) pe care îl dețineți sau îl controlați; și (ii) accesarea și utilizarea Aplicației pe acel dispozitiv în conformitate cu prezentul Acord și cu orice Reguli de utilizare aplicabile (definite mai jos).
 4. Restricții privind Licența.Sunteți de acord să nu întreprindeți și să nu permiteți niciunei terțe părți să întreprindă acțiunile de mai jos: (i) sublicențierea, redistribuirea, vânzarea, împrumutarea sau închirierea Aplicației; (ii) punerea Aplicației la dispoziție în cadrul unei rețele unde să poată fi utilizată simultan de către mai multe dispozitive deținute sau utilizate de către mai multe persoane; (iii) efectuarea operațiilor de dezasamblare, reverse engineering, decompilare, decriptare sau încercarea de obținere a codului sursă al Aplicației; (iv) reproducerea, modificarea, îmbunătățirea Aplicației sau crearea de lucrări derivate din Aplicație sau oricare parte a acesteia; (v) eludarea, dezactivarea sau intervenirea în alt mod asupra caracteristicilor de securitate ale Aplicației sau asupra caracteristicilor care împiedică sau restricționează utilizarea sau reproducerea oricărui tip de conținut sau care impun limitări cu privire la utilizarea Aplicației; (vi) eliminarea, modificarea sau ascunderea oricăror mențiuni referitoare la drepturi de proprietate sau la identificare, inclusiv a mențiunilor privind drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele sau a altor mențiuni conținute de Aplicație sau afișate în cadrul Aplicației sau prin aceasta; (vii) utilizarea oricăror sisteme de comunicație furnizate de Aplicație pentru transmiterea de comunicări comerciale neautorizate și/sau nesolicitate; (viii) utilizarea denumirilor Flycatcher, smART Sketcher, a logourilor sau a mărcilor de comerț fără consimțământul prealabil scris al Flycatcher; și/sau utilizarea Aplicației pentru încălcarea oricăror legi, norme sau reglementări aplicabile sau pentru orice scop ilicit, vătămător, iresponsabil, necorespunzător sau care încalcă în orice mod prevederile prezentului Acord.
 5. Reguli de utilizare.în cazul în care descărcați Aplicația de la o terță platformă pentru dispozitive mobile sau de la un terț furnizor de servicii (“Distribuitor”), vă rugăm să rețineți că este posibil ca Distribuitorul să aibă stabilite reguli de utilizare aplicabile utilizării Aplicației (“Reguli de utilizare”). Facem referire în special la Regulile de utilizare ale anumitor Distribuitori prevăzute mai jos în secțiunea intitulată “Cerințe și reguli de utilizare ale distribuitorilor”, dar și la alte Reguli de utilizare care pot fi aplicabile în funcție de sursa de unde Aplicația a fost descărcată. Recunoașteți faptul că, înainte de descărcarea Aplicației de la un Distribuitor, ați avut ocazia să citiți și să înțelegeți Regulile de utilizare impuse de către acel Distribuitor și că le veți respecta. Regulile de utilizare aplicabile utilizării Aplicației de către dumneavoastră sunt incluse în prezentul Acord pe baza acestei trimiteri. Declarați că nu vă este interzisă utilizarea aplicației prin nicio Regulă de utilizare aplicabilă și/sau lege aplicabilă; dacă nu puteți face această declarație, vă sunt interzise instalarea și/sau utilizarea Aplicației.
 6. Drepturi de proprietate intelectuală.
  1. Drept de proprietate.Aplicația vă este oferită sub licență în temeiul prezentului Acord, nu vă este vândută, iar dumneavoastră recunoașteți faptul că Flycatcher și licențiatorii săi păstrează toate drepturile, drepturile de proprietate și drepturile de proprietate intelectuală (definite mai jos) asupra Aplicației (și asupra software-ului aferent acesteia). Ne rezervăm toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres asupra Aplicației prin intermediul prezentului Acord. “Drepturi de Proprietate Intelectuală” înseamnă orice drepturi asupra oricăror secrete comerciale, brevete, drepturi de autor, mărci de servicii, mărci comerciale, know-how, sau drepturi de proprietate intelectuală similare, precum și orice drepturi morale, drepturi la respectarea vieții private, la publicitate și alte drepturi similare de orice tip, deținute în virtutea legilor sau reglementărilor oricărei autorități guvernamentale, de reglementare sau judiciare, străine sau naționale.
  2. Conținut.Conținutul Aplicației, inclusiv, dar fără a se limita la, textul, informațiile, documentele, descrierile, produsele, software-ul, grafica, fotografiile, sunetele, elementele video, caracteristicile interactive și serviciile (“Materialele”), precum și Informațiile furnizate de către Utilizator (definite mai jos), mărcile comerciale, mărcile de servicii și logourile din cadrul acestora (“Mărci”, denumite împreună cu Materialele și cu Informațiile furnizate de către Utilizator “Conținutul”), constituie proprietatea Flycatcher și/sau a licențiatorilor săi, putând fi protejate de legi și convenții aplicabile privind drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală. “Flycatcher”, “smART Sketcher” și logoul smART Sketcher sunt Mărci ale Flycatcher și ale afiliaților săi. Toate celelalte mărci utilizate în cadrul Aplicației sunt mărcile comerciale, mărcile de servicii sau logo-urile proprietarilor respectivelor mărci.
  3. Utilizarea Conținutului.Conținutul Aplicației vă este furnizat “ca atare”, numai pentru uz personal, și nu poate fi utilizat, copiat, distribuit, transmis, difuzat, expus, vândut, licențiat, decompilat sau exploatat în alt mod și/sau în alte scopuri fără acordul prealabil scris al Flycatcher. Dacă descărcați sau imprimați o copie a conținutului, trebuie să păstrați toate mențiunile din cadrul conținutului referitoare la drepturile de autor și la drepturile de proprietate.
  4. Conținut generat de utilizator.
   1. în timp ce utilizați aplicația, este posibil să creați un anumit conținut (“Conținut generat de utilizator”). Dumneavoastră și Părintele dumneavoastră înțelegeți faptul că, indiferent dacă acest Conținut generat de utilizator este publicat sau nu, nu garantăm niciun tip de confidențialitate în ceea ce privește Conținut generat de utilizator. Răspundeți în totalitate pentru Conținutul generat de utilizator și consecințele publicării acestuia pe alte platforme.
   2. Drept de proprietate. Declarați și garantați faptul că dețineți sau aveți toate drepturile și permisiunile necesare pentru a utiliza și pentru a ne autoriza să utilizăm toate Drepturile de proprietate intelectuală asupra Conținutului generat de utilizator, precum și pentru a permite includerea și utilizarea acestuia în conformitate cu prevederile prezentului Acord. Vă păstrați toate drepturile de proprietate asupra Conținutului generat de utilizator.
   3. Acordarea licenței privind Conținutul generat de utilizator. Sub rezerva prevederilor din cadrul prezentului Acord și în baza condițiilor din cadrul Politicii noastre de confidențialitate, ne acordați o licență la nivel mondial, irevocabilă, neexclusivă, gratuită, pe durată nelimitată, care poate fi sublicențiată și transferabilă pentru a utiliza, reproduce, distribui, pregăti lucrări derivate din, expune și prezenta Conținutul generat de utilizatori numai în legătură cu aplicația, inclusiv, dar fără a se limita la, redistribuirea în tot sau în parte a Conținutului generat de utilizator (și a unor lucrări derivate din acesta), renunțând astfel la orice drepturi morale asupra Conținutului generat de utilizator, în măsura permisă de lege.
   4. Divulgare. în măsura în care este aplicabil, Flycatcher își rezervă dreptul de a accesa, citi, păstra și dezvălui orice Conținut generat de utilizator sau orice alte informații pe care Flycatcher le obține în legătură cu aplicația, după cum Flycatcher consideră în mod rezonabil că este necesar pentru: (i) respectarea oricăror legi, reglementări, procese juridice, citații sau cerințe guvernamentale aplicabile, (ii) punerea în aplicarea a prezentului Acord, inclusiv investigarea posibilelor încălcări ale acestuia, (iii) detectarea, prevenirea sau tratarea în alt mod a problemelor legate de fraudă, securitate sau tehnice, (iv) soluționarea solicitărilor dumneavoastră privind asistența pentru utilizatori, sau (v) protejarea drepturilor, proprietății și siguranței Flycatcher, ale utilizatorilor Flycatcher sau ale publicului.
 7. Politica referitoare la drepturile de autor.Politica Flycatcher este aceea de a respecta drepturile legitime ale deținătorilor drepturilor de autor și ai altor drepturi de proprietate intelectuală, iar Flycatcher va răspunde la notificări clare privind presupuse încălcări ale drepturilor de autor în conformitate cu Politica referitoare la drepturile de autor, care poate fi consultată la adresa: https://www.smartsketcher.com/copyright-policy/ (“Notificare privind drepturile de autor”).
 8. Plăți.
  1. Licența pentru Aplicație acordată în baza prezentului Acord este în prezent gratuită. Cu toate acestea, este posibil ca, în viitor, Flycatcher să perceapă o taxă pentru anumite funcții și/sau utilizări. Nu vi se vor percepe taxe pentru acele utilizări ale Aplicației decât în cazul în care vă exprimați acordul prealabil cu privire la acele taxe, dar vă rugăm să rețineți faptul că neplata taxelor aplicabile poate duce la retragerea totală sau parțială a accesului dumneavoastră la Aplicație.
  2. Vă rugăm să rețineți faptul că utilizarea aplicației poate necesita și utiliza conexiune la Internet sau acces la date. în măsura în care terți furnizori de servicii vă percep taxe pentru Internet sau pentru utilizarea datelor, sunteți de acord să purtați întreaga răspundere pentru acele taxe.
 9. Descrierea informațiilor.Flycatcher încearcă să ofere informații cât mai exacte. Cu toate acestea, Flycatcher nu poate garanta și nu garantează faptul că întregul conținut din cadrul Aplicației este corect, complet, sigur, actual sau lipsit de erori. Flycatcher își rezervă dreptul de a face modificări în cadrul conținutului sau în orice parte a acestuia, fără a fi necesar să vă notifice înainte sau după efectuarea unor astfel de modificări în conținut.
 10. Confidențialitate.Flycatcher va folosi orice informații cu caracter personal pe care le colectează sau obține în legătură cu aplicația, în conformitate cu politica de confidențialitate a Flycatcher, disponibilă la adresa: https://www.smartsketcher.com/ro/privacy-policy/ (“Politica de confidențialitate”), iar dumneavoastră sunteți de acord cu acest aspect. Cu toate acestea, cunoașteți faptul că nu aveți obligația să furnizați Flycatcher informații cu caracter personal și confirmați faptul că ne furnizați informații cu caracter personal în mod liber consimțit. Vă rugăm să rețineți și faptul că anumite informații cu caracter personal și alte informații furnizate de către dumneavoastră în relație cu utilizarea Aplicației pot fi stocate pe Dispozitivul dumneavoastră (chiar dacă Flycatcher nu colectează acele informații). Vă asumați întreaga răspundere pentru protejarea dispozitivului dumneavoastră împotriva accesului neautorizat.
 11. Declinarea răspunderii.
  1. APLICAțIA ESTE FURNIZATă “CA ATARE” șI “îN FUNCțIE DE DISPONIBILITATE” FăRă NICIUN FEL DE GARANțII, FIIND EXCLUSE; FăRă LIMITARE, DECLARAțII, GARANTăRI, GARANțII șI CONDIțII DE VANDABILITATE, ADECVăRI PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU, SAU NEîNCăLCARE, PRECUM șI GARANțII CARE DECURG DIN STATUT, DIN NEGOCIERI SAU DIN PRACTICI COMERCIALE.
  2. ASTFEL, SE CLARIFICă FAPTUL Că FLYCATCHER NU POARTă RăSPUNDEREA PENTRU NICIO INEXACTITATE SAU OMISIUNE CU PRIVIRE LA DATELE DIN CADRUL APLICAțIEI SAU PENTRU ACțIUNI PE CARE LE PUTEțI îNTREPRINDE îN BAZA ACELOR DATE. GARANTAțI șI SUNTEțI DE ACORD CU FAPTUL Că NU VEțI AVEA NICIO REVENDICARE îMPOTRIVA FLYCATCHER îN BAZA NICIUNOR ACțIUNI SAU OMISIUNI PE CARE LE PUTEțI îNTREPRINDE (SAU FACE) îN BAZA DATELOR DIN CADRUL APLICAțIEI.
  3. FLYCATCHER NU GARANTEAZă Că APLICAțIA VA FUNCțIONA FăRă ERORI, Că APLICAțIA NU CONțINE VIRUșI SAU ALTE CODURI DăUNăTOARE SAU Că FLYCATCHER VA CORECTA ERORILE DIN APLICAțIE. SUNTEțI DE ACORD CU FAPTUL Că FLYCATCHER NU VA FI TRASă LA RăSPUNDERE PENTRU NICIUN FEL DE CONSECINțE ASUPRA DUMNEAVOASTRă SAU ASUPRA ORICăREI TERțE PăRțI, CARE AR PUTEA REIEșI DIN PROBLEME TEHNICE, INCLUSIV, FăRă LIMITARE, îN LEGăTURă CU INTERNETUL (CUM AR FI CONEXIUNILE LENTE, CONGESTIONAREA TRAFICULUI SAU SUPRAîNCăRCAREA SERVERELOR FLYCATCHER SAU A ALTOR SERVERE), CU TELECOMUNICAțIILE SAU CU FURNIZORII DE SERVICII INTERNET.
  4. îN CAZUL APARIțIEI UNUI LITIGIU CU ORICE ALT UTILIZATOR AL APLICAțIEI, SUNTEțI DE ACORD CU FAPTUL Că FLYCATCHER NU POARTă RăSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE REVENDICăRI SAU DAUNE CARE DECURG DIN SAU AU LEGăTURă CU UN LITIGIU DE ACEST FEL. NE REZERVăM DREPTUL, DAR NU AVEM NICIO OBLIGAțIE, Să MONITORIZăM ORICE LITIGIU DE ACEST FEL.
  5. Este posibil ca legea aplicabilă să nu permită excluderea anumitor garanții, excluderile fiind aplicabile în măsura permisă de lege.
 12. Limitarea răspunderii.
  1. FLYCATCHER NU VA PURTA RăSPUNDEREA îN NICIUN CAZ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNă SPECIALă, DIRECTă, INDIRECTă, INCIDENTALă, PUNITIVă SAU CONEXă, NICI PENTRU PIERDERI DE DATE, VENITURI, AFACERI SAU REPUTAțIE, CARE APAR îN TEMEIUL SAU îN LEGăTURă CU PREZENTUL ACORD SAU CARE REZULTă DIN UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA APLICAțIA, CHIAR DACă FLYCATCHER A FOST INFORMATă CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIțIEI UNOR DAUNE DE ACEST FEL.
  2. RăSPUNDEREA TOTALă A FLYCATCHER PENTRU TOATE DAUNELE șI PIERDERILE CARE APAR îN TEMEIUL SAU îN LEGăTURă CU PREZENTUL ACORD SAU CARE REZULTă DIN UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA APLICAțIA NU VA DEPășI îN NICIUN CAZ SUMA TAXELOR TOTALE PLăTITE EFECTIV DE CăTRE DUMNEAVOASTRă CăTRE FLYCATCHER PENTRU UTILIZAREA APLICAțIEI PE O DURATă DE TREI (3) LUNI ANTERIOARă DATEI DE INTRODUCERE A UNEI REVENDICăRI șI, DACă NU SUNT PERCEPUTE TAXE, NU VA DEPășI SUMA DE 20 DE DOLARI SUA.
 13. Despăgubire.Sunteți de acord să puneți la adăpost, să despăgubiți și să exonerați de răspundere Flycatcher, afiliații acesteia, precum și funcționarii, directorii, angajații și reprezentanții acesteia, pentru și împotriva oricăror revendicări, daune, obligații, pierderi, datorii, costuri și cheltuieli(inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile avocaților) care decurg din: (i) utilizarea de către dumneavoastră sau imposibilitatea de a utiliza Aplicația; (ii) încălcarea de către dumneavoastră a prezentului acord; și (iii) încălcarea de către dumneavoastră a oricăror drepturi ale terților, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de autor, de proprietate, la respectarea vieții private. Fără a se aduce atingere obligațiilor dumneavoastră în virtutea prezentei secțiuni și fără a vă scuti de acestea, Flycatcher își rezervă dreptul (pe cheltuiala Flycatcher), dar nu se obligă, să își asume apărarea și controlul exclusive cu privire la orice cauză care face obiectul unei despăgubiri din partea dumneavoastră, în cazul dumneavoastră alegeți să nu o apărați sau soluționați. Sunteți de acord să nu soluționați nicio cauză care face obiectul unei despăgubiri din partea dumneavoastră fără a primi în prealabil acordul nostru expres.
 14. Actualizări și îmbunătățiri.Flycatcher poate furniza periodic actualizări sau ale aplicației (fiecare fiind denumită “Versiune revizuită”), dar nu are nicio obligație în acest sens. Versiunile revizuite vor fi furnizate în conformitate cu politicile în vigoare în momentul furnizării, putând include actualizarea și îmbunătățirea în mod automat, fără nicio notificare suplimentară pentru dumneavoastră. Sunteți de acord cu orice actualizare sau îmbunătățire automată a Aplicației. Trimiterile din prezentul Acord la Aplicație includ Versiunile revizuite. Acest Acord reglementează orice Versiuni revizuite care înlocuiesc sau completează aplicația inițială, cu excepția cazului în care Versiunea revizuită este însoțită de un acord de licență separat care va reglementa Versiunea revizuită.
 15. Conținut al terților.
  1. Aplicația vă permite să vizualizați, să accesați, să vă conectați la și să utilizați conținut din surse terțe care nu sunt deținute sau controlate de Flycatcher “Conținut al terților”). Flycatcher nu este asociată cu și nu deține niciun control asupra Conținutului terților. Flycatcher nu își asumă nicio responsabilitate pentru sursele din care este generat Conținutul terților, iar Flycatcher declină în mod expres orice garanții cu privire la corectitudinea, adecvarea, utilitatea, siguranța, sau Drepturile de proprietate intelectuală ale sau îl legătură cu orice Conținut al terților.
  2. Vă asumați întreaga răspundere pentru interacțiunea cu Conținutul terților. Sunteți de acord să renunțați și renunțați la orice drepturi sau remedii legale sau echitabile pe care le puteți avea la dispoziție împotriva Flycatcher și exonerați Flycatcher de orice răspundere care decurge din utilizarea de către dumneavoastră a conținutului terților și din interacțiunea dumneavoastră cu acesta.
 16. Programe cu sursă deschisă ale terților.Anumite părți ale Aplicației pot include programe cu sursă deschisă ale terților care fac obiectul condițiilor terților (“Condiții ale terților”). O listă a programelor cu sursă deschisă ale terților și Condițiile terților sunt disponibile la adresa: https://www.smartsketcher.com/3rd-party-services/. în cazul unor discrepanțe între Condițiile terților și condițiile din cadrul prezentului Acord, Condițiile terților prevalează, dar numai în ceea ce privește programele cu sursă deschisă ale terților. Fără a aduce atingere dispozițiilor contrare din cadrul prezentului Acord, Flycatcher nu acordă nicio garanție și nicio despăgubire în ceea ce privește programele cu sursă deschisă ale terților.
 17. Durata și încetarea Acordului.
  1. Prezentul Acord este valabil până la rezilierea acestuia de către Flycatcher sau de către dumneavoastră. Flycatcher își rezervă dreptul ca, în orice moment: (i) să întrerupă sau să modifice orice aspect al Aplicației; și/sau (ii) să rezilieze prezentul Acord și să anuleze dreptul dumneavoastră de utilizare a Aplicației cu sau fără motiv, nefiind răspunzătoare în acest sens față de dumneavoastră sau față de terți. Dacă vă opuneți oricăror termeni sau condiții din cadrul prezentului Acord sau oricăror modificări ulterioare ale acestuia, sau dacă aplicația vă nemulțumește în orice mod, singura dumneavoastră opțiune este întreruperea imediată a utilizării Aplicației.
  2. La încetarea prezentului Acord, veți întrerupe orice utilizare a Aplicației. Prezenta secțiune 17.2, secțiunile 6 (Drepturi de proprietate intelectuală), 10 (Confidențialitate), 11 (Declinarea răspunderii), 12 (Limitarea răspunderii), 13 (Despăgubire) și secțiunile de la 18 (Cesiune) la 21 (Prevederi generale) rămân în vigoare după încetarea prezentului Acord.
 18. Cesiune.Prezentul Acord și toate drepturile și licențele acordate în baza acestuia nu pot fi transferate sau cesionate de către dumneavoastră, dar pot fi cesionate de către Flycatcher fără restricții și fără notificare.
 19. Modificare.Ne rezervăm dreptul de a modifica prezentul Acord în orice moment, trimițându-vă o notificare în aplicație și/sau publicând Acordul revizuit privind Aplicația. Modificările intră în vigoare în termen de zece (10) zile de la notificarea anterioară a acestora, iar continuarea utilizării aplicației după expirarea termenului susmenționat înseamnă că acceptați modificările.
 20. Legislația aplicabilă și soluționarea litigiilor.Prezentul Acord este reglementat și interpretat în conformitate cu legislația din Anglia și țara galilor, cu excluderea reglementărilor privind conflictul de legi. Sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției personale și exclusive a instanțelor din Londra, Anglia și să renunțați la orice obiecție cu privire la jurisdicția, competența teritorială, sau materială a acestor instanțe. Fără a se aduce atingere prevederilor de mai sus, putem solicita măsuri punitive în cadrul oricărei instanțe competente.
 21. Prevederi generale.Prezentul Acord și orice alte avize juridice publicate de către Flycatcher în legătură cu Aplicația constituie întregul acord între dumneavoastră și Flycatcher cu privire la Aplicație. în cazul unor discrepanțe între prevederile prezentului Acord și orice aviz juridic, condițiile avizului juridic aplicabil prevalează în ceea ce privește obiectul acelui aviz juridic. Modificările prezentului Acord sunt valabile numai dacă sunt realizate în scris și semnate de către Flycatcher. în cazul în care o prevedere a prezentului Acord este considerată nevalabilă de către o instanță competentă, lipsa de valabilitate a prevederii în cauză nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord, care rămân în deplină vigoare. Nicio renunțare la condițiile din cadrul prezentului Acord nu va fi considerată o renunțare ulterioară sau continuă la acea condiție sau la orice altă condiție, iar neaplicarea de către una dintre părți a oricărui drept sau a oricărei prevederi în temeiul prezentului Acord nu va constitui o renunțare la acel drept sau la acea prevedere. SUNTEțI DE ACORD Că ORICE ACțIONARE îN JUDECATă CARE DECURGE DIN SAU îN LEGăTURă CU APLICAțIA TREBUIE Să îNCEAPă îN TERMEN DE UN (1) AN DE LA APARIțIA TEMEIULUI PENTRU ACțIONARE îN JUDECATă. îN CAZ CONTRAR, TEMEIUL PENTRU ACțIONARE îN JUDECATă SE PRESCRIE DEFINITIV.
 22. Cerințe și reguli de utilizare ale distribuitorilor.
  1. Apple.Dacă descărcați aplicația din magazinul de aplicații al Apple, Inc. (“Apple”) sau în orice situație în care descărcați o Aplicație Apple iOS, fără derogare de la dispozițiile privind declinarea și limitarea răspunderii prevăzute în cadrul prezentului Acord:
   1. Recunoașteți și sunteți de acord cu faptul că:
    1. prezentul Acord este încheiat numai între dumneavoastră și Flycatcher, și nu cu Apple, iar Flycatcher și licențiatorii acesteia, și nu Apple, poartă întreaga răspundere pentru Aplicație și pentru conținutul acesteia.
    2. utilizarea de către dumneavoastră a Aplicației face de asemenea obiectul Regulilor de utilizare stabilite de către Apple, inclusiv al celor specificate în Condițiile pentru furnizarea serviciilor din cadrul magazinului de aplicații al Apple, în vigoare de la data la care ați încheiat prezentul Acord.
    3. licența acordată în temeiul prezentului Acord este limitată la un drept netransferabil de utilizare a aplicației pe un dispozitiv Apple iPhone, iPad sau pe alte produse marca Apple pe care le dețineți sau le controlați și care rulează sistemul de operare iOS conform regulilor de utilizarea specificate în condițiile pentru furnizarea serviciilor din cadrul magazinului de aplicații Apple, cu excepția faptului că o Aplicație de acest fel poate fi accesată și folosită de alte conturi asociate cu contul dumneavoastră prin intermediul Family Sharing sau prin achiziții în grup;
    4. Flycatcher poartă întreaga răspundere pentru furnizarea oricăror servicii de întreținere și suport pentru Aplicație, conform prevederilor din cadrul prezentului Acord sau conform cerințelor legislației în vigoare. Apple nu are nici o obligație referitoare la furnizarea de servicii de întreținere și suport pentru Aplicație;
    5. Flycatcher poartă întreaga răspundere pentru orice garanții exprese sau impuse de lege cu privire la produs, în măsura în care nu a fost declinată răspunderea în legătură cu acestea. în cazul oricărei neconformități a Aplicației cu orice garanție aplicabilă, puteți informa Apple în acest sens, iar Apple, în măsura în care este aplicabil, vă va restitui orice preț de achiziție (dacă există) plătit de către dumneavoastră pentru Aplicație. în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Apple nu va avea nicio obligație de garanție cu privire la Aplicație, iar orice alte reclamații, pierderi, datorii, daune, costuri sau cheltuieli care pot fi atribuite lipsei de conformitate cu orice obligație de garanție vor constitui răspunderea exclusivă a Flycatcher;
    6. Flycatcher, și nu Apple, poartă răspunderea pentru soluționarea oricăror reclamații privind produsele, pe care dumneavoastră sau orice terță parte le puteți avea în ceea ce privește aplicația sau deținerea și/sau utilizarea aplicației, inclusiv, dar fără a se limita la: (a) reclamații privind răspunderea pentru produse; (b) orice reclamație potrivit căreia aplicația nu se conformează cerințelor legale sau de reglementare aplicabile; și (c) reclamații apărute în temeiul legilor privind protecția consumatorului, a vieții private sau în temeiul unei legislații similare, inclusiv în legătură cu utilizarea de către Aplicație a produselor HealthKit și HomeKit;
    7. în cazul oricărei reclamații din partea unui terțe părți potrivit căreia Aplicația sau deținerea și utilizarea de către dumneavoastră a Aplicației încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale acelei terțe părți, Flycatcher, și nu Apple, va purta întreaga răspundere pentru investigarea, soluționarea și lichidarea reclamației privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;
    8. Apple și filialele sale sunt terți beneficiari ai prezentului Acord și că, pe baza acceptării termenilor și condițiilor prezentului Acord, Apple va avea dreptul (și se va considera că a acceptat dreptul) de a pune în aplicare prevederile prezentului acord împotriva dumneavoastră în calitate de terț beneficiar al acestuia.
   2. Declarați și garantați faptul că: (a) nu vă aflați într-o țară care face obiectul unui embargo al Guvernului S.U.A. sau care a fost declarată de către Guvernul S.U.A. ca țară care sprijină terorismul; și (b) nu faceți parte din nicio listă a Guvernului S.U.A. cu părți cărora li se impun interziceri sau restricții.
   3. Dacă aveți întrebări, plângeri sau reclamații cu privire la aplicație, vă rugăm să ne contactați la:

Cea mai recentă actualizare: Aprilie 2018