Privatlivspolitik

Flycatcher Corp Ltd., dets datterselskaber og partnere (“Flycatcher”, “vores” eller “vi”) respekterer privatlivet for dets brugere (“Brugere” eller “du”) af deres smART Sketcher applikation (“App”) og er forpligtet til at beskytte dine oplysninger. Denne Privatlivspolitik forklarer vores retningslinjer for indsamling, behandling, opbevaring og udlevering af Brugerens Personlige oplysninger og Ikke-personlige oplysninger (begge defineret nedenfor), samt forældrenes samtykkepraksis for så vidt angår børn under 13 (13) år (henholdsvis “Barn” eller “Børn”), hvilket alt sammen er i overensstemmelse med U.S. Children’s Online Privacy Protection Act (“COPPA”) .

App’en og de services, der leveres i forbindelse hermed, er individuelle og kollektivt benævnt som “Service(s)”. Termer med store bogstaver, som ikke er defineret i denne aftale, er defineret i slutbrugerlicensaftalen, som kan ses på App’en og på: https://smartsketcher.com/da/eula (“EULA”), hvori der er henvisninger til denne Privatlivspolitik.

Registrering

Hver bruger skal oprette en konto (“Konto”). Bemærk, at når Flycatcher tilbyder sine Services til Brugere, som primært er rettet mod børn, vil denne Privatlivspolitik fokusere på at levere oplysninger, der er rettet mod Børns brug af vores Services, til en forælder/forældrene elle værge(r) (“Forælder/Forældre”).

For at et Barn skal bruge de Services, vi tilbyder via App’en, vil en Forælder blive bedt om at oprette en konto. Under registreringsprocessen til App’en kan vi bede Forældren om at opgive visse oplysninger, såsom: Forældrens fornavn og efternavn, Forældrens e-mail-adresse og adgangskode. For hver konto er der mulighed for at oprette flere forskellige profiler for hvert Barn (hver især en “Profil”). Under oprettelsen af et Barns Profil, kan vi bede Barnet om at opgive visse oplysninger, såsom: Barnets kælenavn, køn, fødselsår og mindst én interesse fra listen i App’en. Vi vil ikke kræve, at et barn opgiver andre oplysninger end dem, der med rimelighed er nødvendige for at bruge disse Services, og vi anbefaler på det kraftigste over for Børnene, at de aldrig opgiver personlige oplysninger i deres profil. Bemærk venligst, at Børn kan vælge, om de vil dele deres oplysninger med os, men visse funktioner ikke kan fungere uden oplysningerne. Det betyder, at Børn ikke kan få adgang til bestemte funktioner, hvis de krævede oplysninger ikke er opgivet.

For at fuldføre registreringsprocessen bliver Forældren (eller brugeren over 13 år) mødt med et krav om at løse en udfordring (f.eks. en matematisk øvelse). Når den er løst, vil registreringen være fuldendt, og der vil blive sendt en bekræftende e-mail til Forældrens e-mail-adresse med et link til Appens’s Privatlivspolitik. Forældre kan også have få mulighed for at bruge en pinkode eller adgangskode i den fremtidige kommunikation med os som en måde at bekræfte Forældrens identitet.

Hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi indsamler dem

Vores App tilbyder en række aktiviteter, herunder aktiviteter, der kan indsamle oplysninger fra Brugere. Nedenfor opsummerer vi forskellige muligheder for indsamling og skitserer, hvordan og hvornår vi vil give forældrene besked og/eller indhente forældrenes samtykke (i det omfang, det er nødvendigt). I det øjeblik, vi indsamler Personlige Oplysninger fra en Bruger, opbevarer vi kun disse oplysninger, så længe det med rimelighed skønnes nødvendigt for at (i) opfylde kravene i forbindelse med aktiviteten eller for at lade barnet fortsætte med at deltage i aktiviteten, (ii) sikre sikkerheden for vores Brugere og vores Services, eller (iii) som det er påkrævet ved lov. Hvis vi opdager, at vi har indsamlet Personlige Oplysninger om et Barn i strid med COPPA’s krav, vil vi enten slette disse Personlige Oplysninger eller straks indhente Forældrenes samtykke til indsamlingen af disse oplysninger.

Vi indsamler grundlæggende to typer oplysninger: (i) oplysninger, der identificerer (direkte eller indirekte) en bestemt person som f.eks. Oplysninger, der indsamles, når du registrerer dig på App’en – en Forælders (eller Bruger, der ikke er et Barn) navn, e-mail-adresse og telefonnummer (“Personlig Oplysning”); og (ii) oplysninger, der hverken direkte eller indirekte identificerer og ikke med rimelighed kan anvendes til at identificere en individuel Bruger (“Ikke-Personlige Oplysninger”).

Bemærk venligst, at vores App også kan få adgang til din enheds billedgalleri (og kamera), så brugerne har mulighed for at vælge et billede fra deres enheds fotogalleri og sende det via Appen med henblik på tegning. Ved første brug vil vi bede om Brugerens samtykke, før vi går ind i deres fotogalleri, og du kan til enhver tid deaktivere vores adgang hertil via indstillingerne på App-skærmen.

Formål med indsamling af oplysninger på App’en

Når Brugerne (herunder Børn) interagerer med os, er der nogle oplysninger, der kan indsamles automatisk, for at gøre vores App mere interessant og brugbar og af andre forskellige formål i relation til vores forretning, f.eks. for at se, hvilke aktiviteter, der anvendes mest i App’en. Disse oplysninger anvendes principielt kun til internt brug med henblik på at:

  • tilpasse indholdet og forbedre App’en.
  • gennemføre forskning og analyse for at behandle resultaterne i App’en.

I tilfælde af, at vi indsamler (eller lader andre indsamle) oplysninger, der betragtes som personlige oplysninger, fra brugere, der er børn, til andre formål, vil vi underrette Forældrene og indhente samtykke, inden vi indsamler oplysningerne.

Videregivelse af Personlige oplysninger

Vi kan også dele eller videregive Personlige Oplysninger indsamlet fra Brugere i et begrænset antal tilfælde, herunder følgende:

  • Vi må udveksle oplysninger med vores databehandlere, hvis de har brug for dem med henblik på at yde forretningsmæssig, professionel eller teknisk support for os.
  • Vi må videregive personlige oplysninger, hvis det er tilladt eller påkrævet i henhold til lovgivningen, f.eks. i forbindelse med svar på en retskendelse eller stævning. I det omfang loven tillader det, må vi også videregive Personlige Oplysninger fra Børn (i) som reaktion på en retshåndhævelse eller på anmodning fra en offentlig myndighed (herunder skoler og familieservice); (ii) hvis vi mener, at videregivelse kan forhindre foranledning af en forbrydelse, skabe grundlag for en undersøgelse vedrørende offentlig sikkerhed eller beskytte sikkerheden for et Barn, der bruger vores App; (iii) for at beskytte sikkerheden eller integriteten i vores App og anden teknologi samt teknikken i vores Computere; eller (iv) for at gøre os i stand til at træffe forholdsregler mod erstatningskrav.

Sletning af oplysninger

Hvis en Bruger har skrevet sig op til vores App, har vi flere metoder, vi bruger, for at gøre det muligt for Brugerne at få adgang til, ændre eller slette de Ikke-personlige oplysninger, vi har indsamlet:

  1. Via indstillingerne på App- skærmen, kan du trykke på delete-knappen for kontoen, og kontoen angives som “Slettet”.
  2. Ved hjælp af Rediger og Slet profil-skærmbilledet kan Brugerne trække den ønskede profil hen til skraldespanden, og Barnets profil angives som “Slettet”.
  3. Send os en anmodning om at slette Brugerens Konto/Profil ved at sende en mail til: support@flycatcherapps.com eller klikke på linket Support på App’ens indstillingsskærmbillede
  4. Når en profil er slettet, er der ingen yderligere oplysninger om Barnet lagret/gemt af Flycatcher.

Ved alle henvendelser bedes du du inkludere Barnets profilbruger-kælenavn og Forældrens e-mail-adresse. For at beskytte Børnenes privatliv og sikkerhed træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at verificere en persons identitet, før der gives adgang til Personlige Oplysninger.

Forældrenes Valg og Kontrol

Det er ikke hensigten med vores Services at indsamle Personlige Oplysninger om Børn. Hvis du har mistanke om, at dit barn deltager i en aktivitet, som indsamler Personlige Oplysninger, og at du eller en anden Forælder ikke har modtaget en e-mail med besked eller anmodning om dit samtykke, eller nogen anden form for kommunikation fra os, er du velkommen til at kontakte os på: Support@flycatcherapps.com. Du kan til enhver tid anmode om sletning af Personlige Oplysninger om Børn i forbindelse med en bestemt profil (i den udstrækning sådanne Personlige Oplysninger er givet), og vi vil slette de Personlige Oplysninger fra vores registre, som vi har indsamlet i forbindelse med profiler i overensstemmelse med alle gyldige krav. Vær opmærksom på, at en anmodning om at slette filer også kan føre til en opsigelse af en Profil, Konto, Medlemsskab eller anden Service.

Derudover kan vi også meddele Dem, at vi ikke bruger e-mails vedrørende forældresamtykke til at sende markedsføringsmateriale til Forældren, medmindre forældrene udtrykkeligt har skrevet sig op til markedsføringsmateriale pr. e-mail, eller har deltaget i en særskilt aktivitet, hvor der er givet tilladelse til en sådan e-mail-kontakt.

Tredjepart(er)

Flycatcher’s kan engagere tredjepartsleverandører af visse produkter eller ydelser med henblik på at operere på vores vegne, såsom analyseinstitutter m.v. (“Tredjepart(er)”). Disse Tredjeparter kan passivt at indsamle og vedligeholde oplysninger om Brugere. Sådanne Tredjeparter vil i det omfang, de engageres af Flycatcher, være nøje udvalgt fra Flycatcher’s side for at sikre overholdelse af gældende love om personlige oplysninger.

Push-meddelelser

Push-meddelelser er meddelelser på mobilenheder og andre enheder, der typisk er forbundet med downloadede programmer, og som kan kommunikere til indehaveren af enheden, selv når App’en ikke er i brug. I forbindelse med første brug vil vi bede om Brugerens samtykke, før Barnet kan modtage push-meddelelser fra vores App, der indsamler identifikation om enheden, og du kan til enhver tid forhindre flere meddelelser ved hjælp af indstillingerne på App-skærmen. Endelig vil vi ikke knytte enhedsidentifikatoren sammen med andre Personlige Oplysninger uden at kontakte Forældren for at få samtykke.

Datasikkerhed, Integritet og Opbevaring

Sikkerheden, integriteten og fortroligheden af dine oplysninger er meget vigtigt for os. Vi har implementeret tekniske, administrative og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er udviklet til at beskytte Brugerens Oplysninger imod uautoriseret adgang, videregivelse, brug og ændring. Fra tid til anden gennemgår vi vores sikkerhedsprocedurer for at overveje relevante nye teknologier og metoder. Vær opmærksom på, at selvom vi gør vores bedste, er ingen sikkerhedsforanstaltninger perfekte eller uigennemtrængelige. Vi opbevarer dine Personlige Oplysninger i det tidsrum, der er påkrævet for at opfylde de formål, der er anført i denne Privatlivspolitik, medmindre der ved lov stilles krav om eller tillades en længere opbevaringsperiode.

Dataoverførsler, Opbevaring og Behandling globalt

Vi arbejder globalt og kan overføre dine Personlige Oplysninger til Tredjeparter på steder rundt omkring i verden med de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Uanset hvortil din Personlige Oplysninger overføres, og om de opbevares eller behandles af os, vil vi træffe de fornødne rimelige foranstaltninger for at sikre fortroligheden af dine Personlige Oplysninger.

Fusion, salg eller konkurs.

I tilfælde af, at vi blive opkøbt eller fusionerer med en tredjepart, eller i tilfælde af en konkurs eller en lignende begivenhed, forbeholder vi os ret til at overdrage eller videregive de Personlige Oplysninger i forbindelse med ovenstående begivenheder.

ændringer til denne Privatlivspolitik

Vi kan fra tid til anden ændre denne Privatlivspolitik for at tilpasse nye teknologier, branchepraksis, lovkrav eller af andre årsager. Vi vil underrette dig, hvis disse ændringer er væsentlige og, hvor det kræves i henhold til gældende lovgivning, indhente dit samtykke.

Meddelelsetil indbyggere i Californien

Hvis du er bosiddende i Californien, kan du have visse ekstra rettigheder. I henhold til California Civil Code, afsnit 1798.83, kan du anmode om information vedrørende videregivelse af dine Personlige Oplysninger til Tredjemand af direkte markedsføringsmæssige formål for Tredjemand. California Business and Professions Code, afsnit 22581, tillader, at registrerede Brugere, der er mindreårige, kan anmode om og få slettet visse former for indhold, der er lagt ud.

Kommentarer og spørgsmål

Hvis du har kommentarer eller et spørgsmål til vores Privatlivspolitik, bedes du venligst kontakte os på support@flycatcherapps.com. Vores App kan indeholde links til andre platforme, som ikke ejes eller kontrolleres af os, og vi er ikke ansvarlige for beskyttelse af personlige oplysninger på disse platforme. Vi opfordrer dig til at være opmærksom på dette, når du forlader vores App, og at læse Privatlivspolitikkerne for andre platforme, der må indsamle dine Personlige Oplysninger.

Seneste opdateret: April 2018