מדיניות הפרטיות

חברת Flycatcher Corp Ltd, חברות הבת שלה ושותפותיה (להלן “Flycatcher”, “שלנו” או “אנחנו”) מכבדת את הפרטיות של המשתמשים (להלן “המשתמש” או “אתם”) באפליקציית smart Sketcher (להלן “האפליקציה”) ומחויבת להגן על המידע שלכם. מדיניות פרטיות זו מסביר את האופן בו אנו אוספים, מעבדים ומאחסנים מידע ומוסרים מידע אישי ומידע לא אישי של המשתמש (לפי ההגדרות להלן), וכן נהלים להסכמת הורים בכל הנוגע לילדים מתחת לגיל שלוש עשרה (13) (כל אחד בנפרד ייקרא להלן “הילד” או “הילדים”), בהתאם לחוק ההגנה על פרטיות הילדים באינטרנט של ארה”ב (להלן, “COPPA”).

האפליקציה והשירותים הניתנים באמצעותה, הן באופן נפרד והן באופן קולקטיבי, ייקראו להלן “השירות(ים)”. מונחים המופיעים בראשי תיבות שלא הוגדרו במסמך זה, יקבלו את המשמעות המיוחסת להם בהסכם הרישיון למשתמשי קצה הזמין באפליקציה ובכתובת: https://smartsketcher.com/he/eula (“EULA”), המשלב בתוכו את מדיניות פרטיות זו.

הרשמה

משתמש הקצה נדרש ליצור חשבון (“חשבון”). שימו לב שבעוד Flycatcher מציעה את שירותיה למשתמשים תוך התמקדות בעיקר בילדים, מדיניות פרטיות זו מתמקדת במסירת מידע שנועד לשימוש הילדים בשירותים להורה(ים) או האפוטרופוס(ים) (להלן, “ההורה/ים”).

על מנת שהילד יוכל להשתמש בשירותים שאנו מציעים באמצעות האפליקציה, ההורה נדרש ליצור חשבון. במהלך תהליך ההרשמה, יתכן ונבקש מההורה לספק מידע מסוים, כגון: השם הפרטי ושם המשפחה של ההורה, כתובת המייל של ההורה, וסיסמה. בכל חשבון יש אפשרות ליצור מספר פרופילים שונים עבור כל ילד (כל אחד בנפרד ייקרא להלן, “פרופיל”). במהלך יצירת הפרופיל של הילד, יתכן ונבקש מהילד לספק מידע מסוים, כגון: הכינוי של הילד, מין הילד, תאריך לידה, ולפחות תחום עניין אחד מהרשימה שמופיעה באפליקציה. לא נדרוש מילד לספק כל מידע אחר מהדרוש באופן סביר כדי להשתמש בשירותים ואנו ממליצים מאוד לילדים שלא לספק לעולם כל מידע אישי בפרופילים שלהם. שימו לב שהילדים יכולים לבחור אם לשתף את המידע שלהם איתנו, אך פיצ’רים מסוימים לא יכולים לתפקד ללא מידע זה. כתוצאה מכך, יתכן והילדים לא יוכלו להפעיל פיצ’רים מסוימים ללא המידע הנדרש.

על מנת להשלים את תהליך ההרשמה, ההורה נדרש לפתור אתגר (למשל, תרגיל במתמטיקה). לאחר פתרון האתגר, ההרשמה תסתיים ומייל אימות יישלח לכתובת המייל של ההורה עם קישור למדיניות הפרטיות של האפליקציה. ההורים יכולים גם להיעזר בקוד סודי או בסיסמה בהתקשרויות עתידיות איתנו על מנת לאמת את זהות ההורה.

המידע שאנו אוספים, והאופן שבו אנו אוספים אותו

האפליקציה שלנו מציעה מגוון פעילויות, לרבות פעילויות שעשויות לאסוף מידע מהמשתמשים. בהמשך נפרט את המקרים בהם קיימת אפשרות לאיסוף מידע ונסביר איך ומתי נשלח הודעה להורים ו/או נבקש את הסכמת ההורים (במידת הצורך). בכל מקרה בו אספנו מידע אישי מהמשתמש, המידע יישמר אך ורק למשך זמן סביר הנדרש כדי (א) לענות על בקשת הפעילות או לאפשר לילד להמשיך להשתתף בפעילות, (ב) לוודא את אבטחת המשתמשים והשירותים שלנו, או (3) כנדרש לפי החוק. במקרים בהם נגלה שאספנו מידע אישי מילד באופן שאינו תואם את דרישות COPPA, נמחק את המידע האישי או נבקש את הסכמת ההורה לאוסף זה באופן מיידי.

אנו אוספים שני סוגים בסיסיים של מידע: (א) מידע לצורכי זיהוי (במישרין או בעקיפין) של אדם מסוים, כגון מידע שנאסף בעת ההרשמה לאפליקציה – שם ההורה (או של משתמש שאינו ילד), כתובת מייל ומספר טלפון (להלן, “מידע אישי”); ו-ב) מידע שאינו מזהה, במישרין או בעקיפין, ולא ניתן להשתמש בו באופן סביר כדי לזהות משתמשים באופן פרטני (“מידע לא אישי”).

שימו לב שהאפליקציה שלנו עשויה לקבל גישה לגלריית התמונות במכשירים שלכם (ובמצלמה), על מנת שהמשתמש יוכל לבחור בתמונה מגלריית התמונות של המכשיר ולשלוח אותה דרך האפליקציה לצורך יצירת שרטוט. בפעם הראשונה שתשתמשו במכשיר, נבקש את הסכמת המשתמש לפני הגישה לגלריית התמונה, ומי שמעוניין, רשאי בכל עת לבטל את הגישה בהגדרות של האפליקציה.

המטרות של איסוף המידע באפליקציה

במהלך האינטראקציה של משתמשים (לרבות ילדים) איתנו, האפליקציה עשויה לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי, על מנת להפוך את האפליקציה למעניינת ושימושית יותר ולמטרות אחרות הקשורות לעסק שלנו, למשל אילו פעילויות הכי נפוצות באפליקציה. מידע זה משמש בעיקר למטרות פנימיות בלבד, על מנת:

  • להתאים את התוכן ולשפר את האפליקציה.
  • לבצע מחקר וניתוח על מנת לשפר את ביצועי האפליקציה.

במקרה שאספנו (או שאפשרנו לאחרים לאסוף) מידע שנחשב למידע אישי ממשתמשים שהם ילדים לכל מטרה אחרת, ניידע את ההורים ונשיג את הסכמתם לפני איסוף מידע שכזה.

מסירת מידע אישי

כמו כן, אנו עשויים למסור או לשתף מידע אישי שנאסף מהמשתמשים במקרים מסוימים, לרבות:

  • אנו עשויים לשתף מידע עם מעבדי הנתונים שלנו על מנת לאפשר להם לבצע פעולות עסקיות, מקצועיות או תמיכה טכנולוגית עבורנו.
  • אנו עשויים למסור מידע אישי אם הדבר מותר או נדרש לפי החוק, למשל, בתגובה לצו בית משפט. בהתאם למידה המותרת בחוק הישים, אנו עשויים גם למסור מידע אישי שנאסף מילדים (א) בתגובה לבקשה של רשות ציבורית או רשות לאכיפת החוק (לרבות בתי ספר או שירותי הרווחה); (ב) אם אנו מאמינים שחשיפת המידע עשויה למנוע פשע, לסייע לחקירה הקשורה לבטיחות הציבור או להגן על בטיחות הילד המשתמש באפליקציה שלנו; (ג) על מנת להגן על האבטחה או על האמינות של האפליקציה שלנו ושל טכנולוגיות אחרות, וכן של טכנולוגיות של מעבדי הנתונים שלנו; או (ד) על מנת לאפשר לנו לנקוט באמצעי זהירות בנוגע לאחריות.

מחיקת מידע

כשמשתמש נרשם לאפליקציה שלנו, אנו נעזרים במספר שיטות כדי לאפשר למשתמשים לקבל גישה, לשנות או למחוק מידע אישי או מידע לא אישי שאספנו:

  1. באמצעות מסך ההגדרות של האפליקציה, המשתמשים יכולים ללחוץ על כפתור מחיקת החשבון, והחשבון יופיע בתור “מחוק”.
  2. באמצעות מסך עריכת ומחיקת פרופיל, המשתמשים יכולים לגרור את הפרופיל המבוקש לסל האשפה, והפרופיל של הילד יופיע בתור “מחוק”
  3. על ידי שליחת בקשה למחיקת החשבון/הפרופיל של המשתמש לכתובת: support@flycatcherapps.com או על ידי לחיצה על כפתור התמיכה במסך ההגדרות של האפליקציה
  4. לאחר מחיקת הפרופיל, Flycatcher לא תאחסן/תשמור כל מידע נוסף על הילד.

בכל התקשרות, יש לציין את כינוי הפרופיל של הילד ואת כתובת המייל של ההורה. על מנת להגן על הפרטיות והביטחון של הילדים, אנו ננקוט בצעדים סבירים כדי לאמת את זהות ההורה לפני מתן גישה לכל מידע אישי שהוא.

בחירות ואמצעי בקרה של ההורים

השירותים שלנו לא נועדו לאיסוף מידע אישי על ילדים. אם אתם סבורים שהילד שלכם משתתף בפעילות כלשהי שאוספת מידע אישי ואתם או הורה אחר לא קיבלתם מייל המתריע על כך או מבקש את הסכמתכם, או כל תקשורת אחרת מצידנו, הרגישו חופשי ליצור איתנו קשר בכתובת support@flycatcherapps.com. בכל עת, ניתן לבקש למחוק כל מידע אישי של הילדים בפרופיל מסוים (בתנאי שמידע אישי שכזה נמסר), ואנו נמחק מהרשומות שלנו את המידע האישי שאספנו בהקשר של אותו פרופיל בכל דרישה ברת תוקף. יש לזכור שבקשה למחיקת רשומות עלולה גם להוביל לביטול הפרופיל, החשבון, החברות או שירות אחר.

כמו כן עלינו לציין שלא נשתמש בכתובות המייל של ההורה שניתנו לנו לצורך הסכמה כדי לשלוח חומרים שיווקיים להורה, אלא אם כן ההורה בחר במפורש לקבל מיילים שיווקיים או השתתף באופן נפרד בפעילות המאפשרת התכתבות שכזאת במייל.

צד ג’

Flycatcher רשאים לעבוד עם ספקים חיצוניים של מוצרים או שירותים מסויימים הפועלים מטעמנו, כגון שירותי ניתוח (להלן, “צד ג’”). ספקים חיצוניים אלה עשויים לאסוף ולהחזיק מידע על המשתמשים באופן פאסיבי. ספקים חיצוניים שכאלה, בכל הנוגע למעורבותם מול Flycatcher, ייבחרו באופן קפדני על ידי Flycatcher על מנת להקפיד על ציות לכל חוקי הפרטיות הישימים.

התראות בדחיפה

התראות בדחיפה הן התראות בטלפונים סלולריים ומכשירים אחרים שבדרך כלל מיוחסות לאפליקציות שמורידים מהאינטרנט, ויכולות לתקשר עם בעל המכשיר אפילו אם האפליקציה לא בשימוש. במהלך השימוש הראשון באפליקציה, נבקש מהמשתמש את הסכמתו לפני שהילד יקבל התראות בדחיפה מהאפליקציה שלנו אשר אוספת את מזהה המכשיר, ואתם רשאים, בכל עת, להפסיק את קבלת ההתראות באמצעות מסך ההגדרות של האפליקציה. לבסוף, לא נשייך את מזהה המכשיר למידע אישי אחר בלי לבקש את הסכמת ההורה.

אבטחת, שלמות וחשאיות נתונים

אבטחת, שלמות וחשאיות המידע שלכם חשובים לנו מאוד. אנו מיישמים אמצעי אבטחה טכניים, אדמיניסטרטיביים ופיזיים שנועדו להגן על מידע המשתמש מגישה לא מורשית, חשיפה, שימוש או שינויים. מעת לעת נבחן את נהלי האבטחה שלנו על מנת לשקול טכנולוגיות ושיטות חדשות. יש לקחת בחשבון שעל אף מאמצינו הטובים ביותר, אף אמצעי אבטחה אינו מושלם או בלתי חדיר. אנו נשמור את המידע האישי שלכם למשך הזמן הנדרש כדי לשרת את המטרות שתוארו במדיניות פרטיות זו אלא אם כן משך זמן ארוך יותר נדרש או מותר לפי החוק.

העברות נתונים, אחסון ועיבוד גלובלי

אנו פועלים באופן גלובלי ועשויים להעביר את המידע האישי שלכם לחברות צד ג’ במיקומים ברחבי לעולם לצורך המטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו. אם המידע האישי שלכם מועבר, מאוחסן או מעובד על ידינו, אנו ננקוט בצעדים סבירים כדי להגן על פרטיות המידע האישי שלכם.

מיזוג, מכירה או פשיטת רגל

במקרה שחברתנו תירכש על ידי ישות צד ג’ או תמוזג לתוכה, או במקרה של פשיטת רגל או של אירוע דומה, אנו שומרים על הזכות להעביר או להמחות מידע אישי בהקשר של האירוע הנ”ל.

שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו עשויים, מעת לעת, לבצע שינויים במדיניות פרטיות זו על מנת להתאימה לטכנולוגיות חדשות, שיטות עבודה בתעשייה, דרישות רגולטוריות או מטרות אחרות. התראה תישלח אליכם במקרה של שינויים מהותיים, ובמקרים שהחוק מחייב זאת, נבקש את הסכמתכם.

הודעה לתושבי קליפורניה

אם אתם תושבים של מדינת קליפורניה, יתכן ומגיעות לכם זכויות מסוימות. סעיף 1798.83 של קוד האזרחי של קליפורניה מתיר לכם לבקש מידע בנוגע למסירת המידע האישי שלכם לחברות צד ג’ למטרות שיווקיות ישירות של חברות צד ג’. סעיף 22581 של קוד העסקים והמקצועות של קליפורניה מתיר למשתמשים רשומים שהם קטינים לבקש ולהשיג מחיקה של תוכן מסוים שפורסם.

הערות ושאלות

אם יש לכם הערות או שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא צרו קשר עימנו בכתובת support@flycatcherapps.com. האפליקציה שלנו עשויה להכיל קישורים מסוימים לפלטפורמות אחרות שלא בבעלותנו או בשליטתנו ואנו לא נושאים בכל אחריות על מדיניות הפרטיות של אותן פלטפורמות. אנו ממליצים לכם לשים לב כשאתם עוזבים את האפליקציה שלנו ולקרוא את מדיניות הפרטיות של פלטפורמות אחרות שעלולות לאסוף את המידע האישי שלכם.

עדכון אחרון: אפריל 2018