retningslinjer for personvern

Flycatcher Corp Ltd., deres datterselskaper og samarbeidspartnere (“Flycatcher”, “vår/vårt” eller “vi”) respekterer personvernet til brukerne (“Bruker” eller “du”) av sitt program smART Sketcher (“App”) og forplikter seg til å beskytte dine personopplysninger. Disse retningslinjene for personvern forklarer vår innhenting, behandling, oppbevaring og deling av brukerens personopplysninger og andre ikke-personlige opplysninger (begge som definert nedenfor), samt praksisen med godkjennelse fra foresatt for barn under tretten (13) år (et “barn”), i henhold til U.S. Children’s Online Privacy Protection Act (“COPPA”).

Appen og tjenestene som leveres i forbindelse med den, er hver for seg og samlet kalt “Tjenesten(e)”. Begreper som ikke er definert her, skal ha samme betydning som er tilskrevet dem i brukerlisensavtalen som er tilgjengelig i appen og på: https://smartsketcher.com/no/eula (“EULA”), hvor disse retningslinjene for personvern refereres til.

Registrering

Alle brukere må opprette en konto (“Konto”). Vær oppmerksom på at ettersom Flycatcher hovedsakelig tilbyr sine tjenester rettet mot barn, vil disse retningslinjene fokusere på informasjon angående barns bruk av tjenestene for forelder/foreldre eller foresatt(e) (“Foresatt(e)”).

For at et barn skal kunne bruke tjenestene vi tilbyr gjennom appen, kreves det at en foresatt oppretter en konto. Under registreringsprosessen for appen kan vi be om at den foresatte oppgir visse opplysninger som blant annet: Den foresattes for- og etternavn, den foresattes e-postadresse og et passord. I hver konto er det mulighet for å opprette flere forskjellige profiler for hvert barn (hver av dem en “Profil”). Under opprettelsen av et barns profil kan vi be om at barnet oppgir visse opplysninger som blant annet: Barnets kallenavn, kjønn, fødselsår og minst en interesse fra listen i appen. Vi krever ikke at barnet oppgir noen andre opplysninger enn det som er strengt tatt nødvendig for å bruke tjenestene, og vi oppfordrer på det sterkeste at barn aldri oppgir personlige opplysninger i sine profiler. Vær oppmerksom barna kan velge om e vil dele opplysningene sine med os, men enkelte funksjoner vil ikke kunne fungere uten. Det kan føre til at barnet ikke vil får tilgang til enkelte funksjoner dersom opplysningene som kreves ikke er oppgitt.

For å kunne fullføre registreringsprosessen kreves det at den foresatte løser en utfordring (f.eks. en matteoppgave). Når denne er løst, vil registreringen være fullført og det vil bli sendt en bekreftelse i e-post til den foresattes e-postadresse med en link til Appens retningslinjer for personvern. Foreldre har også mulighet til å benytte en pin-kode eller et passord i fremtidig kommunikasjon med oss som en bekreftelse på den foresattes identitet.

Hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi innhenter dem.

Vår app tilbyr en rekke aktiviteter, inkludert aktiviteter som kan hente inn opplysninger om brukerne. Nedenfor gir vi en oversikt over situasjoner hvor vi henter inn opplysninger og hvordan og når vil varsle foresatt og/eller innhente den foresattes tillatelse (når det er nødvendig). I alle situasjoner hvor vi henter inn personopplysninger fra en bruker vil vi kun oppbevare opplysningene så lenge det er rimelig nødvendig for å (i) utføre aktivitetsforespørselen for å sikre at barnet kan delta i aktiviteten, (ii) ivareta sikkerheten til brukerne våre og tjenestene, eller (iii) så lenge loven pålegger oss det. Hvis vi skulle oppdage at vi har hentet inn personopplysninger fra et barn på en måte som ikke er i tråd med COPPAs krav, vil vi enten slette personopplysningene eller umiddelbart innhente den foresattes godkjennelse for den aktuelle innhentingen.

Vi samler inn to grunnleggende typer opplysninger: (i) opplysninger som identifiserer (direkte eller indirekte) en gitt enkeltperson som f.eks. opplysninger innhentet ved registrering i appen – n foresatts (eller brukers som ikke er barn) navn, e-postadresse og telefonnummer (“Personopplysning”); og (ii) informasjon som ikke identifiserer en enkeltperson hverken direkte eller indirekte (“Ikke-personlig informasjon”).

Vær oppmerksom på at appen også kan ha tilgang til bildegalleriet (og kameraet) i enheten din, slik at brukeren skal kunne velge et bilde fra bildegalleriet i enheten og overføre det gjennom appen for å bli tegnet. Første gang du tar appen i bruk vil vi be om brukerens tillatelse før det gis tilgang til bildegalleriet, og du kan når som helst deaktivere vår tilgang til galleriet ved hjelp av innstillingene i appen.

Hensikten med innhenting av informasjon i appen

Når brukere (inkludert barn) er i kontakt med oss kan enkelte opplysninger bli hentet inn automatisk for å gjøre appen mer interessant og nyttig og for andre formål i forbindelse med vår virksomhet, for eksempel hvilke aktiviteter i appen som brukes mest. Denne informasjonen blir i prinsippet kun brukt til interne formål for å:

  • skreddersy innhold og gjøre appen bedre.
  • gjennomføre forskning og analyser for sjekke ytelsene i appen.

Hvis vi henter inn (eller lar andre hente inn) informasjon som anses som personopplysninger fra brukere som er barn, til andre formål, vil vi varsle den foresatte og innhente tillatelse før slik innhenting.

Deling av personopplysninger

Vi kan også dele eller videreformidle personopplysninger innhentet fra brukere i begrensede situasjoner, inkludert følgende:

  • Vi kan dele informasjon med de som behandler data for oss hvis dette er nødvendig for dem for å utføre en forretningsmessig, faglig eller teknologisk støttefunksjon for oss.
  • Vi kan videreformidle personopplysninger dersom vi har tillatelse til det eller det er påbudt ved lov, for eksempel som en respons på en rettskjennelse eller et pålegg fra myndighetene. I den utstrekning det er tillatt ved gjeldende lov, kan vi også videreformidle personopplysninger innhentet om barn (i) som respons på en forespørsel fra politi, domstol eller offentlig etat (inkludert skoler eller barnevern); (ii) hvis vi mener at videreformidling kan hindre et lovbrudd, bidra i en etterforskning i forbindelse med offentlig sikkerhet eller beskytte et barn sikkerhet ved bruk av appen; (iii) for å beskytte sikkerheten og integriteten i appen og annen teknologi, samt teknologien til de som behandler data for oss; eller (iv) eller gjør det mulig for oss å ta forholdsregler mot erstatningsansvar.

Sletting av informasjon

Når en buker har registrert seg i appen, bruker vi flere metoder for å gi brukeren tilgang til, endre eller slette personopplysninger eller ikke-personlig informasjon som vi har innhentet:

  1. I appens innstillinger kan brukeren trykke på og slette kontoknappen, og kontoene oppføres som “Slettet”.
  2. Via skjermbildet for redigering og sletting av profil kan brukeren dra profilen over i søppelbøtten, og da blir barnets profil oppført som “Slettet”.
  3. Sende os en forespørsel om å slette konto/profil ved å sende en e-post til: support@flycatcherapps.com eller trykke på supportlenken i appens innstillinger
  4. Når en profil er slettet har ikke Flycatcher lenger noe informasjon on barnet lagret i sine systemer.

I alle henvendelser må du oppgir barnets kallenavn og den foresattes e-postadresse. For å trygge barnets personvern og sikkerhet vil vi utføre rimelige tiltak for å kunne verifisere n foresatts identitet før vi tillater tilgang til personopplysninger.

Foresatts valg og kontroll

Våre tjenester har ikke til hensikt å innhente personopplysninger om barn. Hvis du mistenker at barnet deltar i en aktivitet som innhenter personopplysninger og du eller en annen foresatt IKKE har mottatt en e.post som varslet om dette eller innhentet din tillatelse, eller all annen kommunikasjon fra oss, ber vid eg kontakte oss på; support@flycatcherapps.com. Du kan når som helst be om at personopplysninger for barn tilknyttet en gitt profil skal slettes (i den grad slike personopplysninger er innhentet), og vi vil slette de personopplysningene vi har innhentet i forbindelse med den profilen fra våre registre for alle gyldige krav. Husk at det å be om at registrert informasjon blir slettet også kan føre til sletting av en profil, en konto, et medlemskap eller andre tjenester.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at vi ikke vil bruke en e-postadresse som en foresatt har oppgitt for at vi skal kunne innhente tillatelser, til å sende markedsføringsmateriell til den foresatte, med mindre den foresatte selv uttrykkelig har valgt e-postmarkedsføring eller elv har valgt å delta i en aktivitet som tillater denne formen for e-postkontakt.

Tredjepart(er)

Flycatcher kan engasjere tredjepartsleverandører av gitte produkter eller tjenester på våre vegne, som f.eks. analysetjenester osv. (“Tredjepart(er)”). Disse tredjepartene kan passivt hente inn og oppbevare informasjon om brukerne. Slike tredjeparter, i den grad de er engasjert av Flycatcher, vil bli nøye valgt av Flycatcher for å sikre at de oppfyller gjeldende lover om personvern.

Push-varsel

Push-varsler er varsler på mobilen eller andre enheter som typisk brukes til nedlasting av programmer, og som kan kommunisere til brukeren av enheten selv når appen ikke er i bruk. Første gang appen tas i bruk vil vi be om brukeren tillatelse før barnet kan motta push-varsler fra appen og appen henter inn en enhetsidentifikasjon, og du kan når som helst stoppe push-varslene i appens innstillinger. Vi vil ikke koble enhetsidenfikasjonen med ander personopplysninger uten at den foresatte har gitt tillatelse til dette.

Sikring, integritet og oppbevaring av opplysninger

Sikkerheten og integriteten til dine konfidensielle opplysninger er ekstremt viktig for oss. Vi har implementert tekniske, administrative og fysiske sikringstiltak som er laget for å beskytte brukerens opplysninger mot uautorisert tilgang, deling, bruk og endring. Vi gjennom går jevnlig våre sikkerhetsprosedyrer for å vurdere ny teknologi og nye metoder. Vær oppmerksom på at, til tross for denne innsatsen, er ingen sikkerhetstiltak perfekte eller ugjennomtrengelige. Bi vil bare oppbevare personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet beskrevet i disse retningslinjene for personvern, med mindre loven krever at vi oppbevarer dem lengere.

Global overføring, oppbevaring og behandling av opplysninger

Vi er en global virksomhet, og kan overføre personopplysninger til tredjeparter andre steder rundt om i verden til de formål som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern. Uansett hvor vi overfører, oppbevarer eller behandler dine personopplysninger, vil vi sørge for at ditt personvern ivaretas og dine personopplysninger beskyttes.

Sammenslåing, salg eller konkurs

Dersom vi blir kjøpt opp av eller sammenslått med en annen virksomhet, eller i tilfelle det oppstår en konkurs eller lignende, forbeholder vi oss retten til å overføre eller tildele personopplysninger i forbindelse med de ovenstående tilfellene.

Endringer i disse retningslinjene for personvern

Fra tid til annen må vi endre ise retningslinjene for personvern for å tilpasse oss ny teknologi, ny bransjepraksis, nye lover og regler eller av andre grunner. Vi vil varsle deg dersom disse endringene er betydelige og, når loven krever det, vil vi innhente ditt samtykke.

Varsel til personer bosatt i California

Hvis du er bosatt i California kan du ha visse ekstra rettigheter. I henhold Californias sivile lover, paragraf 1798.83, har du rett til å be om innsyn i deling av dine personopplysninger med tredjeparter og som tredjeparten bruker til markedsføringsformål. I henhold til Californias bedriftslovgivning, paragraf 22581, kan brukere som er mindreårige kreve å få slettet et visst postet innhold.

Kommentarer og spørsmål

Hvis du har kommentarer eller spørsmål til disse retningslinjene for personvern, vennligst kontakt oss på support@flycatcherapps.com. Appen kan ha lenker til andre plattformer som ikke eies eller kontrolleres av oss, og vi er ikke ansvarlige for hvordan personvernet håndteres på disse plattformene. Vi oppfordrer deg til å være varsom når du forlater appen, og oppfordrer deg til å lese retningslinjene for personvern på andre plattformer som kan hente inn dine personopplysninger.

Sist endret: April, 2018